Hypotheekrente 2024
Patrick van Laarhoven
07/09/2024
1 min
0

Hypotheekrente Onwikkelingen in Nederland voor 2024

07/09/2024
1 min
0

De hypotheekrente in Nederland heeft in de afgelopen maanden een licht dalende trend laten zien, ondanks de hogere inflatie en de verhogingen van de basisrente door de Europese Centrale Bank (ECB). Deze dalingen zijn echter bescheiden geweest. De gemiddelde rente voor een 10-jaars vaste hypotheek ligt momenteel rond de 4,08% zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG), en rond de 3,7% met NHG.

Verwachtingen voor de Komende Maanden

Economen verwachten dat de hypotheekrentes in Nederland in de rest van 2024 verder zullen dalen, vooral als de inflatie blijft dalen en de ECB zijn rentebeleid versoepelt. De lange hypotheekrente zal naar verwachting licht dalen, vooral als beleggers meer vertrouwen krijgen in de dalende inflatie. Voor kortlopende hypotheken, die directer afhankelijk zijn van het ECB-beleid, wordt verwacht dat de rentes stabiel blijven of zelfs licht dalen naarmate de ECB mogelijk zijn rentetarieven gaat verlagen in de loop van 2024.

 

Invloed van Economische Factoren

Er zijn diverse economische factoren die de hypotheekrente beïnvloeden, waaronder de inflatie, economische groei, en het rentebeleid van de ECB. De ECB heeft in de afgelopen tijd de rente verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen, maar nu de inflatie begint te dalen, is er hoop op een versoepeling van het beleid. Dit zou gunstig kunnen zijn voor verdere renteverlagingen op hypotheken.

Advies voor Huizenkopers en Investeerders

Voor huizenkopers en investeerders is het belangrijk om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Als de rente verder daalt, kan dit gunstig zijn voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek of het herfinancieren van een bestaande lening. Voor starters kan het uitdagender zijn om te lenen door de gestegen rentes, maar er zijn nog steeds verschillende regelingen beschikbaar om hen te ondersteunen bij het kopen van hun eerste huis.

Conclusie

De hypotheekrente in Nederland vertoont tekenen van stabilisatie en mogelijke verdere daling in de komende maanden, afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het beleid van de ECB. Huizenkopers en investeerders doen er goed aan om de marktontwikkelingen te volgen en zich goed te informeren voordat zij beslissingen nemen.

 Vught - Den Bosch - Drunen - Vlijmen

Reacties